ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Καλώς ήλθατε στο diverib.gr!

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους όρους και τους κανονισμούς για τη χρήση του ιστότοπου της Diverib, που βρίσκεται στη διεύθυνση https://diverib.gr.

Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο υποθέτουμε ότι αποδέχεστε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το diverib.gr εάν δεν συμφωνείτε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

Η ακόλουθη ορολογία ισχύει για τους Όρους και Προϋποθέσεις, Δήλωση Απορρήτου και Σημείωση Αποποίησης Ευθυνών και όλες τις Συμφωνίες: «Πελάτης», «Εσείς» και «Το δικό σας» αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που συνδέεται σε αυτόν τον ιστότοπο και συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Εταιρείας. «Η Εταιρεία», «Εμείς οι ίδιοι», «Εμείς», «Η δική μας» και «Εμείς», αναφέρεται στην Εταιρεία μας. Το «εμείς», αναφέρεται τόσο στον πελάτη όσο και σε εμάς. Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, αποδοχή και εξέταση της πληρωμής που είναι απαραίτητη για τη διαδικασία της βοήθειάς μας στον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο και με σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Πελάτη σε σχέση με την παροχή των δηλωμένων υπηρεσιών της Εταιρείας, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, πληθυντικό, κεφαλαιοποίηση ή / και αυτός / αυτή, θεωρείται ως εναλλάξιμη και ως εκ τούτου αναφέρεται στο ίδιο.

Cookies

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies. Με την πρόσβαση σας στο diverib.gr, αποδέχεστε να χρησιμοποιήσετε τα cookies σε συμφωνία με την Πολιτική απορρήτου του Diverib.

Οι περισσότεροι διαδραστικοί ιστότοποι χρησιμοποιούν cookies για να μας επιτρέψουν να ανακτήσουμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας για να επιτρέψουν τη λειτουργικότητα ορισμένων σελίδων και για να διευκολύνουν τα άτομα που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας. Μερικοί από τους συνεργάτες / διαφημιστικούς συνεργάτες μας ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την πολιτική των cookies εδώ.

Άδεια (License)

Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, οι Diverib και/ή οι δικαιοπάροχοι της κατέχουν τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλο το υλικό στην ιστοσελίδα diverib.gr. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό από τη διεύθυνση https://diverib.gr για δική σας προσωπική χρήση, υπό την επιφύλαξη περιορισμών που ορίζονται στους παρών όρους και προϋποθέσεις.

Απαγορεύεται η:

 • Αναδημοσίευση υλικού από το diverib.gr
 • Πώληση, ενοικίαση υλικού από το diverib.gr
 • Αναπαραγωγή, αντιγραφή ή αναδημοσίευση υλικού από το diverib.gr
 • Αναδιανομή περιεχομένου από το diverib.gr

 

Η συμφωνία είναι σε ισχύ από την παρούσα ημερομηνία.

Τμήματα αυτού του ιστότοπου προσφέρουν την ευκαιρία στους χρήστες να δημοσιεύουν και να ανταλλάσσουν απόψεις και πληροφορίες σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπου. Η Diverib δεν φιλτράρει, επεξεργάζεται, δημοσιεύουν ή ελέγχουν σχόλια πριν από την παρουσία τους στον ιστότοπο. Τα σχόλια δεν αντικατοπτρίζουν τις απόψεις της Diverib , των αντιπροσώπων και/ή των συνεργατών μας. Τα σχόλια αντικατοπτρίζουν τις απόψεις του ατόμου που τα δημοσιεύει. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Diverib δεν φέρει καμία ευθύνη για τα Σχόλια ή για οποιαδήποτε ζημιά ή έξοδα που προκλήθηκαν ή/και υπέστησαν ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε χρήσης ή/και δημοσίευσης ή/και εμφάνισης των Σχολίων σε αυτόν τον ιστότοπο.

Η Diverib διατηρεί το δικαίωμα να παρακολουθεί όλα τα σχόλια και να αφαιρεί τυχόν σχόλια που μπορεί να θεωρηθούν ακατάλληλα, προσβλητικά ή προκαλούν παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων.

Εγγυάστε και δηλώνετε ότι:

 • Έχετε το δικαίωμα να δημοσιεύσετε Σχόλια στον ιστότοπό μας αφού έχετε όλες τις απαραίτητες άδειες και την συγκατάθεση για να το κάνετε.
 • Τα Σχόλια δεν προσβάλουν κανένα δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό πνευματικών δικαιωμάτων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ή εμπορικού σήματος οποιουδήποτε τρίτου.
 • Τα σχόλια δεν περιέχουν δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παράνομο υλικό που αποτελεί προσβολή της ιδιωτικότητας.
 • Τα Σχόλια δεν θα χρησιμοποιηθούν για να προωθήσουν επιχειρήσεις ή έθιμα ή να παρουσιάσουν εμπορικές δραστηριότητες ή παράνομη δραστηριότητα.

 

Με το παρόν παραχωρείτε στην Diverib μια μη αποκλειστική άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, επεξεργασίας και εξουσιοδότησης άλλων για χρήση, αναπαραγωγή και επεξεργασία οποιωνδήποτε από τα σχόλιά σας.

Υπερσύνδεση με το περιεχόμενό μας (Hyperlinking to our Content)

Οι ακόλουθοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται στον ιστότοπό μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:

 • Κυβερνητικές υπηρεσίες
 • Μηχανές αναζήτησης
 • Ειδησεογραφικοί οργανισμοί
 • Οι διανομείς διαδικτυακών καταλόγων μπορούν να συνδέονται με τον ιστότοπό μας με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται με τους ιστότοπους άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων.

 

Αυτοί οι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται στην αρχική μας σελίδα, σε δημοσιεύσεις ή σε άλλες πληροφορίες του ιστότοπου, εφόσον ο σύνδεσμος: (α) δεν είναι καθόλου παραπλανητικός. (β) δεν συνεπάγεται ψευδώς χορηγία ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή/και υπηρεσιών του και (γ) ταιριάζει στο πλαίσιο του ιστότοπου του συνδέσμου.

Ενδέχεται να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών:

 • Κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών για καταναλωτές ή / και επιχειρήσεις
 • Ιστότοποι κοινότητας com
 • Ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικά ιδρύματα
 • Διανομείς διαδικτυακών καταλόγων
 • Διαδικτυακές πύλες
 • Λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες και
 • Εκπαιδευτικά ιδρύματα και εμπορικές ενώσεις

 

Θα εγκρίνουμε αιτήματα συνδέσμων από αυτούς τους οργανισμούς εάν αποφασίσουμε ότι: (α) ο σύνδεσμος δεν θα μας έκανε να δείξουμε άσχημη εικόνα για εμας ή για τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας. (β) ο οργανισμός δεν έχει αρνητική προϊστορία μαζί μας (γ) το όφελος για εμάς από την ορατότητα του υπερσυνδέσμου αντισταθμίζει την απουσία του και (δ) ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πλαίσιο των γενικών κανόνων.

Εάν είστε ένας από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παραπάνω παράγραφο και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ενημερώσετε στέλνοντας ένα e-mail στη διεύθυνση info@diverib.gr. Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα οποιωνδήποτε διευθύνσεων URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας στις οποίες επιθυμείτε να συνδεθείτε. Θα σας απαντήσουμε μέσα σε 2-3 βδομάδες.

Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί μπορούν να συνδεθούν στον ιστότοπό μας ως εξής:

 • Με τη χρήση της εταιρικής μας επωνυμίας ή
 • Με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης περιγραφής του ιστοτόπου η οποία έχει νόημα και σχετίζετε με το περιεχόμενο του.

 

iFrames

Χωρίς προηγούμενη έγκριση και γραπτή άδεια, δεν επιτρέπεται η δημιουργία πλαισίων γύρω από τις ιστοσελίδες μας που αλλάζουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή εμφάνιση του ιστότοπού μας.

Ευθύνη περιεχομένου (Content Liability)

Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να μας προστατεύσετε και να μας υπερασπιστείτε από όλες τις δηλώσεις που εμφανίζονται στον Ιστότοπό σας. Κανένας σύνδεσμος δεν πρέπει να εμφανίζεται σε οποιονδήποτε Ιστότοπο που μπορεί να ερμηνευθεί ως δυσφημιστικός, άσεμνος ή ποινικός, ή που παραβιάζει, ή υποστηρίζει την παραβίαση τυχόν δικαιωμάτων τρίτων.

Επιφύλαξη δικαιωμάτων (Reservation of Rights)

Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε να αφαιρέσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο στον Ιστότοπό μας. Συμφωνείτε με την άμεση
κατάργηση/αφαίρεση όλων των συνδέσμων στον ιστότοπό μας κατόπιν αιτήματος. Διατηρούμε επίσης το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις και την πολιτική ανά πάσα στιγμή. Με τη σύνδεση στον Ιστότοπό μας, συμφωνείτε και δεσμεύεστε οτι ακολουθείτε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις.

Κατάργηση συνδέσμων από τον ιστότοπό μας

Εάν βρείτε κάποιον σύνδεσμο στον ιστότοπό μας που είναι προσβλητικός για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να μας ενημερώσετε ανά πάσα στιγμή. Θα εξετάσουμε τα αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν είμαστε υποχρεωμένοι να σας απαντήσουμε άμεσα.

Δεν διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν εγγυόμαστε την πληρότητα ή την ακρίβεια, ούτε υποσχόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στον ιστότοπο ενημερώνεται.

Εφόσον ο ιστότοπος και οι πληροφορίες στον ιστότοπο παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.

Disclaimer

Εφόσον ο ιστότοπος, οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες στον ιστότοπο αυτό παρέχονται δωρεάν, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία οποιασδήποτε φύσης.

Ενημερώσεις στους Όρους και Προϋποθέσεις

Εάν αλλάξουμε ή ενημερώσουμε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις, θα δημοσιεύσουμε αλλαγές και ενημερώσεις στον ιστότοπο, έτσι ώστε να γνωρίζετε πάντα ποιες πληροφορίες συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και αποκαλύπτουμε. Σας ενθαρρύνουμε να ελέγχετε αυτήν τη σελίδα κατά καιρούς, ώστε να γνωρίζετε εάν οι Όροι και Προϋποθέσεις έχουν αλλάξει ή ενημερωθεί. Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τους Όρους και Προϋποθέσεις, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@diverib.gr