ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η εταιρία DiveRib αναλαμβάνει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις σκαφών καθώς και επιδιορθώσεις ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων από το εξειδικευμένο προσωπικό της.

Τα υλικά που χρησιμοποιούμαι είναι πρώτης ποιότητας πιστοποιημένα και τα καλώδια είναι όλα επικασσιτερωμένα.

ΕΙΚΟΝΕΣ

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ