ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΚΩΝ

Η εταιρία DiveRib αναλαμβάνει να επιδιορθώσει πολυεστερικές ζημίες στα πλαστικά τμήματα των σκαφών σας.

Σε αυτές τις επιδιορθώσεις συμπεριλαμβάνονται τα παρακάτω:

1. ΣΠΑΣΙΜΑΤΑ GEL COAT
2. ΣΠΑΣΙΜΑΤΑ ΣΤΑ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
3. ΓΥΑΛΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΓΑΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΝΤΕΚ
4. ΜΟΥΡΑΒΙΑΣΜΑ

Τα υλικά που χρησιμοποιούμαι είναι πρώτης ποιότητας και η εργασία γίνεται σε χώρο με τις κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ